Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

21.3.2024

Kuluttajat suhtautuvat varauksella tekoälyllä luotuun mediasisältöön ja koneäänisiin uutisiin

Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Tutkimukset Uudet sisällöt

Sanoma Media Finland selvitti työikäisen väestön mielipiteitä generatiivisesta tekoälystä. Tutkimuksessa selvitettiin suhdetta tekoälyllä luotuun mediasisältöön sekä erityisesti suhdetta koneäänellä luettuihin uutisiin ja audioartikkeleihin.

1.11.2023

Somevaikuttajat mediamaisemaa muokkaamassa

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Uudet sisällöt

PING Helsingin kyselytutkimus selvitti suomalaisten sosiaalisen median käyttötottumuksia ja suhtautumista somevaikuttajiin. Facebook, YouTube sekä Instagram osoittautuivat suosituimmiksi palveluiksi suomalaisten sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa. TikTokin käyttäjämäärä puolestaan on kasvanut huomattavasti.

26.10.2023

Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut nyt ja tulevaisuudessa

Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Nordic Institute of Business and Societyn toteuttaman Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut 2023 -hankkeen päätavoitteena oli tutkia, missä määrin kuluttajat Suomessa pitävät erilaisia fyysisten mediatuotteiden jakeluratkaisuja hyväksyttävinä tai toivottavina. Hanke keskittyi erityisesti tuottamaan uutta tietoa siitä, miten painettujen mediatuotteiden jakelu tulisi nykyisten ja kehitteillä olevien ratkaisuiden avulla järjestää nyt ja tulevaisuudessa.

13.10.2023

Miten suomalainen media huomioi toimitusten ja yleisönsä moninaisuuden?

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Cultura-säätiö selvitti yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa suomalaisen mediakentän näkemyksiä sekä median käyttäjien että median tekijöiden monimuotoisuudesta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa toimittajien ja toimitusten valmiudesta vastata moninaistuvan väestön mediatarpeisiin.

3.5.2023

Uusi opas viitoittaa tietä median tulevaisuuteen: Miten asiakaskokemus ja data kietoutuvat toisiinsa?

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Asiakaskokemuksen optimoinnin opas auttaa media-alaa hyödyntämään dataa paremman asiakaskokemuksen rakentamiseksi. Kilpailu huomiosta media-alalla kiihtyy jatkuvasti ja seuraavaksi alaa haastavat tekoälyn tarjoamat uudet mahdollisuudet. Jotta kotimainen media-ala voisi siirtyä hyödyntämään näitä uusia mahdollisuuksia kestävällä tavalla, edellyttää se niiltä hyvää datakyvykkyyttä, eli osaamista toiminnallistaa dataa läpi koko organisaation paremman asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi.

9.5.2022

Kuinka Z-sukupolvi houkutellaan journalistisen median pariin?

Ajankohtaista Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Opinnäytteet

Kai Lintisen Ylen kanssa yhteistyössä toteutetun YAMK-opinnäytetyön tulosten perusteella Z-sukupolvi on edelleen kiinnostunut journalismista, mutta tarjoiltuna tälle sukupolvelle ominaisin tavoin ja muodoin.

15.3.2022

Internet ilman kohdennettua mainontaa

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

IAB Finlandin toteuttama hanke tarkasteli, miten suomalaiset suhtautuvat internetmainontaan sekä sisällöistä maksamiseen. Lisääntyvä evästesääntely voi vaikuttaa maksumuurien yleistymiseen, vaikka käyttäjiä evästeet eivät välttämättä haittaa.

11.3.2022

Tie vapauteen teknologiajättien vallasta

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Tutkimukset

Tie vapauteen -tutkimushankkeessa selvitettiin, millä tavoin suomalainen uutismedia on riippuvainen Piilaakson teknologiajäteistä. Hanke toteutettiin Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen yhteistyönä.

7.3.2022

Digitaalinen tunnistautumispalvelu kehitteillä

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Suomen markkinoille tuodaan kansallinen digitaalinen tunnistautumispalvelu, joka helpottaa kirjautumista sähköisiin palveluihin. Palvelua kehittää Suomen Tunnistautumisosuuskunta, joka yhdistää media-alalle jo aikaisemmin suunnitellun yhteistunnistautumishankkeen ja muun yrityskentän käynnistämän SisuID-projektin.