4.2.2020

Adforen tutkimuksesta lupaavia tuloksia tekoälyn ja sääntökoneiden hyödyntämisestä

Adfore Technologies Oy:n hankkeessa kehitettiin printti-ilmoitusten suosittelukonetta, tutkittiin asiakasymmärryksen lisäämistä maakuntalehdissä ja kokeiltiin älykästä mainontaa busseissa.

Nainen ja erilaiset digitaaliset palvelut tietokoneessa.

Media-alan tutkimussäätiön rahoittama hanke sisälsi kolme eri projektia, joilla oli omat painotuksensa.

1. Printti-ilmoitusten suosittelukone

Ensimmäisessä projektissa hyödynnettiin tekoälymenetelmiä, jotka rakentuivat käyttövalmiiden pilvipalveluiden (Amazon Web Services) päälle. Menetelmillä kehitettiin sanomalehdille digitoitujen printti-ilmoitusten suosittelukone digiympäristöön. Tulokset olivat lupaavia.

2. Asiakasymmärryksen lisääminen ja asiakaspoistuman ennakointi

Toinen projekti keskittyi maakuntalehden asiakasymmärryksen lisäämiseen sekä asiakaspoistuman ennakointiin. Näitä varten kehitettiin kumpaankin tapaukseen räätälöidyt tekoälymallit. Mallien avulla pystyttiin tekemään uusia havaintoja asiakkaista mm. kohdennusta varten ja ennakoimaan asiakkaiden käyttäytymistä tulevaisuudessa.

3. Älykäs mainonta

Kolmas projekti keskittyi busseissa tapahtuvaan älykkääseen mainontaan. Paikka- ja muun kontekstitiedon hyödyntäminen avasi uusia mainonnan mahdollisuuksia. Myös mobiilin kytkeminen osaksi tarjontaa laajensi ja paransi asiakaskokemusta. Projektin painopiste oli sääntöpohjaisessa monipuolisessa mainosten kohdentamisessa eri kanavissa sekä mainonnan laajuuden ennakoinnissa. Personoinnin rooli oli pienempi kuin muissa projekteissa.

Tulokset lupaavia

Hankkeessa saatiin kaiken kaikkiaan lupaavia tuloksia siitä, miten tekoälyyn ja sääntökoneisiin perustuvia ratkaisuja voidaan hyödyntää mediayhtiöiden eri palveluissa. Menetelmiä voidaan käyttää sekä toimituksellisessa aineistossa että ilmoituksissa. Niiden lopullinen tuotteistaminen tapahtuu tämän tutkimusprojektin jälkeen.

Projektin aikana syntyi myös ideoita, joiden avulla voidaan kehittää toimituksellisen aineiston suosittelukonetta. Projektissa kokeiltiin artikkeleiden automaattista luokittelua text mining -algoritmien avulla, mutta luokittelua ei lopulta käytetty osana segmentointia. Luokittelutulokset antoivat kuitenkin osviittaa, että menetelmää (BlazingText1) voisi käyttää artikkelikohtaisten suositusten tekemiseen.

Personointi ja ennakoiva analytiikka osana kontekstitietoista kohdentamista, case Kontekstimoottori. Hankkeen loppuraportti (pdf)

Lisätiedot:

Markus Tallgren
Adfore Technologies Oy
markus.tallgren_adfore.fi (laita @-merkki _viivan tilalle)
p. 040 592 8585

 

Media-alan tutkimussäätiö myönsi hankkeelle tutkimusteemarahoitusta 21.11.2018.